Propisi

Zakon
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 89/17, PDF icon 8/17, PDF icon 9/18)
Odluka ili rješenje
Odluka o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/17, PDF icon 19/19)
Odluka o visini naknade članovima komisija koji se imenuju za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 27/17)
Pravilnik
Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 39/13, PDF icon 9/16)
Pravilnik o formiranju i radu Stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 49/16)
Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 46/12)
Pravilnik o načinu i uvjetima provođenja poslova osposobljavanja i organizovanja ispita za vozača motornog vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 35/16, PDF icon 6/17, PDF icon 16/17, PDF icon 30/17)
Pravilnik o načinu organizovanja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama i načinu provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 36/13)
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 46/12, PDF icon 12/18, PDF icon 74/18, PDF icon 16/21)
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 45/15, PDF icon 42/17, PDF icon 28/22)
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 45/15, PDF icon 28/22)
Pravilnik o sticanju zvanja vozača- instruktora motornih vozila (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 15/07, PDF icon 41/07)
Pravilnik o uslovima i visini naknada u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila i Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 39/13)
Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 12/07, PDF icon 41/07, PDF icon 13/13)