Propisi

Ukupno 1 - 14 od 14
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/15 , 28/22 15.02.2022
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/15 , 42/17 , 28/22 15.02.2022
Odluka o visini naknade članovima komisija koji se imenuju za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/17 15.02.2022
Pravilnik o načinu i uvjetima provođenja poslova osposobljavanja i organizovanja ispita za vozača motornog vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/16 , 6/17 , 16/17 , 30/17 15.02.2022
Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/13 , 9/16 15.02.2022
Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 12/07 , 41/07 , 13/13 15.02.2022
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 6/06 , 75/06 , 44/07 , 84/09 , 48/10 , 18/13 , 89/17 , 8/17 , 9/18 15.02.2022
Pravilnik o uslovima i visini naknada u vezi sa poslovima provođenja Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila i Pravilnika o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 39/13 15.02.2022
Pravilnik o načinu organizovanja predavanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštivanja ili nepoznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama i načinu provjere poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 36/13 15.02.2022
Pravilnik o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/12 15.02.2022
Odluka o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 , 19/19 15.02.2022
Pravilnik o formiranju i radu Stručnog organa za nadzor provedbe propisa iz oblasti osposobljavanja kandidata i organizovanja ispita za vozače motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 49/16 15.02.2022
Pravilnik o sticanju zvanja vozača- instruktora motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 15/07 , 41/07 15.02.2022
Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 46/12 , 12/18 , 74/18 , 16/21 15.02.2022