Zahtjevi i obrasci

Prigovor na upisni rok u predškolske ustanove za školsku 2023/2024.godinu obrazac_prigovor_2023-2024 (1).pdf , instrukcija_o_upisu_djece_u_predskolske_ustanove_u_skolsku_2023-2024_godinu.pdf
Primjerak uplatnice za polaganje stručnih ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika primjerak_uplatnice_za_polaganje_str._ispita.pdf
Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika obrazacos7.pdf
Zahtjev za polaganje stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika zahtjev_polagenje_strucnog_ispita_nastavnici.pdf
PRIJAVNI OBRAZAC ZA IMENOVANJA UPRAŽNJENIH POZICIJA U UPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE „DJECA SARAJEVA“,' ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO PRIJAVNI OBRAZAC UO.pdf
PRIJAVNI OBRAZAC ZA IMENOVANJA UPRAŽNJENIH POZICIJA U NADZORNOM ODBORU JAVNE USTANOVE „DJECA SARAJEVA“, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO PRIJAVNI OBRAZAC NO.pdf
PRIJAVNI OBRAZAC ZA IMENOVANJA UPRAŽNJENIH POZICIJA U UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU JAVNE USTANOVE „DJECA SARAJEVA“, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO Prijavni obrazac.pdf
Zahtjev za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava zahtjev_za_nostrifikaciju_ekvivalenciju_obrazac_n_e_1.pdf , upute_o_popunjavanju_uplatnice.pdf
Zahtjev za prijavu zdravstvenog osiguranja - učenici zahtjev_za_prijavu_zo_-_moio_0.pdf
Zahtjev za odjavu zdravstvenog osiguranja - učenici zahtjev_za_odjavu_zo_-_moio_0.pdf
Zahtjev za povrat pogrešno/više uplaćenih sredstava zahtjev_za_povrat_sredstava-obrazac_01-11-ps.pdf
Podaci za uplatu za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih ili odobravanje/akreditaciju realiziranja programa obrazovanja odraslih podaci_za_uplatu_za_osnivanje_ustanove_za_obrazovanje_odraslih_ili_odobravanje.pdf
Zahtjev za prijem obrazac_br1_zp_10_20.pdf , obrazac_br1_zp_10_20_pdf_koji_se_moze_ispuniti.pdf