Skip to main content

Propisi

Ukupno 1 - 20 od 160
Naziv Pravni izvor Prilog Oblast Datum unosa/ažuriranja
Autentično tumačenje člana 117. stav (1) tačka m) Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS 17.07.2024. (624.78 KB)
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 (185.87 KB) , 45/19 (44.46 KB) Ostali propisi
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/21 (213.11 KB) Ostali propisi
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11 (118.53 KB) , 36/15 (72.62 KB) , 11/19 (107.43 KB) Ostali propisi
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15 (269.67 KB) , 40/20 (103.02 KB) Obrazovanje odraslih
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantnonu Sarajevo obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/24 (614.56 KB) Osnovni odgoj i obrazovanje, Srednje obrazovanje
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 6/06 (664.71 KB) , 75/06 (136.5 KB) , 44/07 (167.3 KB) , 84/09 (160.59 KB) , 48/10 (312.11 KB) , 18/13 (116.33 KB) , 89/17 (126.28 KB) , 8/17 (270.21 KB) , 9/18 (116.06 KB) Saobraćaj i edukacija
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 (522.06 KB) , 33/17 (102.91 KB) , 30/19 (76.2 KB) , 34/20 (111.66 KB) , 33/21 (102.8 KB) Osnovni odgoj i obrazovanje
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 (186.2 KB) , 21/09 (105.15 KB) , 33/21 (133.32 KB) , 31/22 (1.76 MB) Predškolski odgoj i obrazovanje
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 (561.88 KB) , 30/19 (74.84 KB) , 33/21 (115.45 KB) Srednje obrazovanje
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/19 (228.42 KB) , 34/20 (111.68 KB) , 33/21 (86.44 KB) Osnovni odgoj i obrazovanje, Srednje obrazovanje
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/11 (57.37 KB) , 30/11 (1.16 MB) , 23/15 (41.88 KB) , 26/17 (55.11 KB) Ostali propisi
Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/20 (100 KB) Predškolski odgoj i obrazovanje
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 (117.57 KB) Ostali propisi
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/24 (167.76 KB) , 23/24 (589.06 KB) Osnovni odgoj i obrazovanje, Srednje obrazovanje
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/21 (165.27 KB) Predškolski odgoj i obrazovanje, Osnovni odgoj i obrazovanje, Srednje obrazovanje, Obrazovanje odraslih
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/18 (11.87 MB) , 9/22 (669.94 KB) , 20/22 (271.68 KB) , 23/23 (245.47 KB) Osnovni odgoj i obrazovanje
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/16 (230.12 KB) , 12/21 (97.17 KB) , 20/22 (261.58 KB) Predškolski odgoj i obrazovanje
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/21 (2.4 MB) , 16/23 (229.55 KB) Predškolski odgoj i obrazovanje, Osnovni odgoj i obrazovanje, Srednje obrazovanje, Obrazovanje odraslih
Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama odluke o preuzimanju prava osnivača javnih ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/97 (114.27 KB) Predškolski odgoj i obrazovanje