Auto-škole

Auto-škole i instruktori

Naziv auto-škole:

Bečiragić Đemal , Telefon: 062/127-168

Naziv auto-škole: 1. SMART DRIVING SCHOOL

Hasan Džindo , Telefon: 061/ 274-913

Naziv auto-škole: ADAL

Admir Kečević , Telefon: 061/183-759

Naziv auto-škole: AJDINOVIĆ

Ajdinović Selim , Telefon: 061/255-266

Naziv auto-škole: AJLA

Šakić Mirela , Telefon: 061/852-399

Naziv auto-škole: AMNA

Glavić Husejn , Telefon: 061/242-116
Glavić Jasmina , Telefon: 061/242-091

Naziv auto-škole: ART

Pendek Rasim , Telefon: 061/137-965
Hadžić Suad , Telefon: 061/144-888
Balić Senad , Telefon: 061/812-151

Naziv auto-škole: AUDI QUATRO

Fijuljanin Hasib , Telefon: 061/158-990
Fijuljanin Jasmina , Telefon: 062/347-065

Naziv auto-škole: B-PLUS

Kahriman Enver , Telefon: 061/200-507
Banda Jasmin , Telefon: 061/268-446

Naziv auto-škole: BESTLINE

Koldžić Šefik , Telefon: 033/550-100

Naziv auto-škole: BOSNA

Bećirović Zijad , Telefon: 061/182-710
Čaušević Zahid , Telefon: 061-/141-666

Naziv auto-škole: BRAĆA KOVAČEVIĆ

Kovačević Nusret , Telefon: 061/143-599

Naziv auto-škole: CENTAR ZA EDUKACIJU VOZAČA I INSTRUKTORA VOŽNJE

Macić Jasmina , mail:

Naziv auto-škole: CENTROTRANS

Admir Kahriman , Telefon: 061/161-410

Naziv auto-škole: CITY

Gojak Hikmet , Telefon: 061/145-598

Naziv auto-škole: COACH

Alibašić Velid , Telefon: 061/146-193
Alihodžić Haris , Telefon: 061/775-524
Alibašić Memsur , Telefon: 061/134-916