Propisi ministarstva

Ukupno 1 - 20 od 144
Naziv Pravni izvor Prilog Oblast Datum ažuriranja
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 , 45/19 Ostali propisi
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/22 Ostali propisi
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/11 , 36/15 , 11/19 Ostali propisi
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 40/15 , 40/20 Obrazovanje odraslih
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 6/06 , 75/06 , 44/07 , 84/09 , 48/10 , 18/13 , 89/17 , 8/17 , 9/18
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 , 33/17 , 30/19 , 34/20 , 33/21 Osnovno obrazovanje
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 26/08 , 21/09 , 33/21 , 31/22 Predškolski odgoj i obrazovanje
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/17 , 30/19 , 33/21 Srednje obrazovanje
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/19 , 34/20 , 33/21 Osnovno obrazovanje, Srednje obrazovanje
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/11 , 30/11 , 23/15 , 26/17 Ostali propisi
Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/20 Predškolski odgoj i obrazovanje
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/19 Ostali propisi
Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 20/23 , 36/23 , 40/23 Srednje obrazovanje
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/21 Predškolski odgoj i obrazovanje, Osnovno obrazovanje, Srednje obrazovanje, Obrazovanje odraslih
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/18 , 9/22 , 20/22 , 23/23 Osnovno obrazovanje
Odluka o pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje 'Službene novine Kantona Sarajevo' 46/16 , 12/21 , 20/22 Predškolski odgoj i obrazovanje
Odluka o postupku, kriterijima za izbor i imenovanje, razlozima i procedurama za razrješenje i suspenziju upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/21 , 16/23 Predškolski odgoj i obrazovanje, Osnovno obrazovanje, Srednje obrazovanje, Obrazovanje odraslih
Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama odluke o preuzimanju prava osnivača javnih ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/97 Predškolski odgoj i obrazovanje
Odluka o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora javne ustanove Djeca Sarajeva, čija konačna imenovanja vrši vlada Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/11 , 14/23 Predškolski odgoj i obrazovanje
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/16 , 27/21 Obrazovanje odraslih