Propisi ministarstva

Ukupno propisa: 110
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 15.02.2022
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/21 15.02.2022
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 31/16, PDF icon 45/19 15.02.2022
Zakon o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 18/11, PDF icon 36/15, PDF icon 11/19 15.02.2022
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' PDF icon 6/06, PDF icon 75/06, PDF icon 44/07, PDF icon 84/09, PDF icon 48/10, PDF icon 18/13, PDF icon 89/17, PDF icon 8/17, PDF icon 9/18 15.02.2022
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 26/08, PDF icon 21/09, PDF icon 33/21 14.02.2022
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 33/17, PDF icon 30/19, PDF icon 34/20, PDF icon 33/21 14.02.2022
Zakon o obrazovanju odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 40/15, PDF icon 40/20 14.02.2022
Zakon o srednjem obrazovanju 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 23/17, PDF icon 30/19, PDF icon 33/21 14.02.2022
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/21 14.02.2022
Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/20, PDF icon 3/20, PDF icon 49/20 14.02.2022
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/19 15.02.2022
Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanju propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/11, PDF icon 30/11, PDF icon 23/15, PDF icon 26/17 15.02.2022
Uredba o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 9/20 14.02.2022
Tumačenje Kolektivnog ugovora
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka h) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka h) Kolektivnog ugovora 28.04.2022
Autentično tumačenje člana115. stav (1) tačka c) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon autenticno_tumacenje_clana115._stav_1_tacka_c_kolektivnog_ugovora.pdf 28.04.2022
Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora 28.04.2022
Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 115. stav (1) tačka f) Kolektivnog ugovora 28.04.2022
Autentično tumačenje člana 72. stav (1) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 72. stav (1) Kolektivnog ugovora 24.03.2022
Autentično tumačenje člana 51. stav (1) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 51. stav (1) Kolektivnog ugovora 02.03.2022
Autentično tumačenje člana 72. stav 7 Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 72. stav 7 Kolektivnog ugovora 13.01.2022
Autentično tumačenje člana 65. stav 2 Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 65. stav 2 Kolektivnog ugovora 13.01.2022
Autentično tumačenje člana 45. stav (10) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 45. stav (10) Kolektivnog ugovora 13.01.2022
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka c) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka c) Kolektivnog ugovora 13.01.2022
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka d) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka d) Kolektivnog ugovora 03.12.2021
Autentično tumačenje člana 66. stav 1 tačka b Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka b) Kolektivnog ugovora 03.12.2021
Autentično tumačenje člana 52. stav (2) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 52. stav (2) Kolektivnog ugovora 03.12.2021
Autentično tumačenje člana 71. stav (2) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 71. stav (2) Kolektivnog ugovora 03.12.2021
Autentično tumačenje člana 60. stav (1) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 60. stav (1) Kolektivnog ugovora 03.12.2021
Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka a) Kolektivnog ugovora Interni dokument PDF icon Autentično tumačenje člana 66. stav (1) tačka a) Kolektivnog ugovora 03.12.2021