Propisi ministarstva

Ukupno 21 - 40 od 115
Naziv Pravni izvor Prilog Datum ažuriranja
Odluka o osnivanju javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 37/21
Odluka o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 , 19/19
Odluka o visini naknade članovima komisija koji se imenuju za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, a za koje korisnici usluga uplaćuju naknadu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/17
Odluka o preuzimanju i izmjenama i dopunama odluke o preuzimanju prava osnivača javnih ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Sarajevu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/97
Odluka o standardima i normativima za realizaciju programa obrazovanja odraslih 'Službene novine Kantona Sarajevo' 32/16 , 27/21
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 34/23
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' Pravilnik OŠ (1).pdf
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 36/21
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/17 , 13/23
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 42/17 , 23/18 , 13/23
Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 52/22
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 , 22/22
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 12/22 , 22/22
Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/18 , 44/22
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 15/22
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/22
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/15 , 28/22
Pravilnik o provođenju poslova iz Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila 'Službene novine Kantona Sarajevo' 45/15 , 42/17 , 28/22
Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/22