DRUGI K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2023./2024. godini

Broj: 11-04-34-8707-7/23
Sarajevo, 29.06.2023. godine

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 23/17, 30/19 i 33/21), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljuje

D R U G I K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2023./2024. godini

Drugi konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2023./2024. godini traje od 29. juna do 4. jula 2023. godine do 16.00 sati.

Prva prijava učenika na online sistem za upis u srednje škole na području Kantona Sarajevo u Drugom konkursnom roku počinje u četvrtak, 29.6.2023. godine, od 10:00 sati putem web stranice http://www.upis.emis.edu.ba/.

Slika