Informacija - Polaganje eksterne mature za učenike koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo

Prijava učenika izvan Kantona Sarajevo na sistem EMIS Web za polaganje eksterne mature u šest određenih osnovnih škola (Deveta OŠ, OŠ "9.maj, OŠ "Srednje", OŠ "Podlugovi", OŠ "Vladislav Skarić" i OŠ "Osman Nakaš") se produžava do ponedjeljka, 12.6.2023. godine do 13.00h . Poslije navedenog termina neće biti mogućnosti prijave.

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona Sarajevo, mogu dostaviti pismeni zahtjev za polaganje eksterne mature u školu, Izvod iz matične knjige rođenih, te uvjerenja o završenom 6., 7. i 8. razredu, a ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5., 6. i 7. razredu, dokumente/diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini.
Navedeni učenici su obavezni da ostalu potrebnu dokumentaciju - svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, dostave školi prije preuzimanja Uvjerenja o rezultatima postignutim na eksternoj maturi.

Slika