Skip to main content
Please wait...

Informacija za učenike koji su obrazovanje završili izvan Kantona Sarajevo, a žele upisati 1. razred srednje škole u Kantonu Sarajevo

(18, Apr 2023)

Dragi učenici, poštovani roditelji,

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 25/18, 17/19 i 24/19), provodi eksternu maturu u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.

Također, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/19 i 33/21), učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, izvan Kantona Sarajevo, upisuju se u srednje škole Kantona Sarajevo pod istim uslovima kao i učenici sa područja Kantona Sarajevo.

S tim u vezi, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je donijelo odluku kojom određuje šest osnovnih škola u kojima će učenici koji su završili osnovnu školu izvan Kantona Sarajevo polagati eksternu maturu te dostaviti dokumentaciju za unos podatka u EMIS informacioni sistem za upis u prvi razred srednje škole putem online sistema.

Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo će prijave/dokumente dostavljati u sljedeće osnovne škole u kojima će ujedno polagati i eksternu maturu:

OŠ „Vladislav Skarić“
Deveta osnovna škola Ilidža
OŠ „Podlugovi“
OŠ „9.maj“
OŠ „Srednje“
OŠ „Osman Nakaš“
Prilikom prijave učenici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Izvod iz matične knjige rođenih,
Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu,
Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini.
Rok za prijavu učenika za polaganje eksterne mature, a koji su završili osnovno obrazovanje izvan Kantona Sarajevo, je 9. juni 2023. godine.

Učenici koji su završili osnovnu školu koja radi po nastavnom planu i programu koji su donijeli organi druge države u skladu sa vlastitim propisima, dužni su, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 30/19 i 33/21) i Pravilnikom o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/21), izvršiti ekvivalenciju i nostrifikaciju obrazovnih isprava.

U skladu sa članom 6. i 8. Pravilnika o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava pokreće se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na obrascu N/E 1 koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva, u dijeli Preuzimanje – Zahtjevi i obrasci (Link: https://mo.ks.gov.ba/preuzimanja/zahtjevi-obrasci).

Nakon izvršene ekvivalencije i nostrifikacije, potrebno je da učenici dostave dokumente (Izvod iz matične knjige rođenih, Rješenje o izvršenoj nostrifikaciji i Dokumente/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na takmičenjima, a u skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini) u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ kako bi se izvršio unos potrebnih podataka u informacioni sistem i kreirao oID učenicima (obrazovni identifikator) koji predstavlja šifru učenika za prijavu na online sistem.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će blagovremeno objaviti na web stranici Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini.

Polaganje eksterne mature: 14.6. i 15.6.2023.
Prvi konkursni rok - online upis u prvi razred srednje škole: 20.6.2023. - 26.6.2023.
Drugi konkursni rok - online upis u prvi razred srednje škole: 29.6.2023. - 4.7.2023.

Slika