Interni oglas za prijem namještenika, višeg referenta - tehničkog sekretara u radni odnos na neodređeno vrijeme u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo