Ispravka dijela Javnog poziva za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ od 07.11.2019. godine

Ispravka dijela Javnog poziva za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu
dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ od 07.11.2019. godine
U dijelu Javnog poziva u kojem je propisana dokumentacija koju je kandidat obavezan priložiti prilikom prijave na Javni poziv vrši se ispravka alineje c) tako da ista glasi:
„c) Uvjerenje/potvrda fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu da je kandidat u studijskoj 2019./2020. godini prvi put upisao prvu godinu III ciklusa studija odnosno da je kandidat stekao pravo upisa prve godine III ciklusa studija u studijskoj 2019./2020. godini na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu“.

Vrsta
Javni oglasi