J A V N I P O Z I V za prijavu privatnih predškolskih ustanova za prijem djece sa Liste čekanja Javne ustanove „Djeca Sarajeva“, broj: 02-01-490/21 od 4. 8. 2021.godine