Javna nabavka usluge održavanja i unapređenja aplikacijskog softvera „Elektronski dnevnik“ za potrebe osnovnih škola u nadležnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci