Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine F BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), tačke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih i nadzornih odbora osnovnih škola kao javnih ustanova, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i člana 2. Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo, na mandatni period od četiri godine
Konkurs ostaje otvoren trideset (30) dana, do 27.8.2021. godine.

Vrsta
Javni oglasi