Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 144. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17 i 30/19), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/17 i 23/18), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Službene novine FBiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo, na mandatni period od četiri godine
Konkurs ostaje otvoren trideset (30) dana, do 27.8.2021. godine.

Vrsta
Javni oglasi