Javni konkurs za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Broj: 11/04-34-35304/20
Sarajevo, 15.09.2020. godine
Na osnovu član 144. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17 i 30/19), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/18), a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje:
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA U ŠKOLSKIM ODBORIMA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Vrsta
Javni oglasi