JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo
U Školski odbor osnovnih škola kao javnih ustanova, biraju se:
1. Predstavnik Ministarstva (predsjednik)..........................1 član
2. Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi....1 član
3. Predstavnik roditelja/staratelja učenika škole..........................1 član
4. Predstavnik radnika škole............1 član

Vrsta
Javni oglasi