Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 34/03 ) i člana 6. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/14), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU STUDENTSKI CENTAR SARAJEVO

Vrsta
Javni oglasi