Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora JU "Studentski centar" Sarajevo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 12/03, 34/03 i 65/13 ) i člana 6. Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/14), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JU „STUDENTSKI CENTAR“ SARAJEVO
Izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo se vrši za sljedeće pozicije:
a) predsjednik – predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade;
b) član – predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade;
c) član – predstavnik Univerziteta u Sarajevu;
d) dva člana – predstavnika zaposlenika JU „Studentski centar“ Sarajevo.
Predsjednika i članove Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo. Za predsjednika i člana Upravnog odbora JU „Studentski centar“ Sarajevo može biti imenovan kandidat koji ispunjava opće i posebne uslove.

Vrsta
Javni oglasi