Javni oglas za prijem radnika u JU "DJECA SARAJEVA"