JAVNI OGLAS za prijem radnika u JU "Djeca Sarajeva"