JAVNI POZIV kandidatima koji će učestvovati u reviziji ispitnih kataloga za eksternu maturu školske 2021./2022. godine u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje raspsiuje:
JAVNI POZIV kandidatima koji će učestvovati u reviziji ispitnih kataloga za eksternu maturu školske 2021./2022. godine u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo

Vrsta
Javni oglasi