JAVNI POZIV roditeljima/starateljima djece obaveznika predškolskog odgoja i obrazovanja u KS za prijavu i upis djece u vrtiće JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo i osnovne škole Kantona Sarajevo u kojima se realizira obavezni program za školsku 2021/2022. godinu

Na osnovu člana 16. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/07), a shodno članu 17. i 31. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 26/08 i 21/09), člana 13. Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU“Djeca Sarajeva“ Sarajevo, Plana upisa djece za školsku 2021/2022 godinu broj: 01-01-14/21 od 28. 5. 2021.godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog poziva br: 01-01-16/21 od 28. 5. 2021.godine, Javna ustanova“Djeca Sarajeva“ Sarajevo raspisuje
JAVNI POZIV RODITELJIMA/STARATELJIMA DJECE OBAVEZNIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ZA PRIJAVU I UPIS DJECE U VRTIĆE JU“DJECA SARAJEVA“SARAJEVO I OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO U KOJIMA SE REALIZIRA OBAVEZNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Vrsta
Javni oglasi