JAVNI POZIV RODITELJIMA/STARATELJIMA DJECE OBAVEZNIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ZA PRIJAVU I UPIS DJECE U VRTIĆE JU “DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO I OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO U KOJIMA SE REALIZIRA OBAVEZNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 20

Na osnovu člana 16. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/07), a shodno članu 17. i 31. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 26/08 i 21/09), člana 13. Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU“Djeca Sarajeva“ Sarajevo, Plana upisa djece za školsku 2020/2021 godinu br:01-01-69/20 od 02.06.2020.godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog poziva br: 01-01-141/20 od 29.07.2020.godine Javna ustanova“Djeca Sarajeva“ Sarajevo raspisuje
JAVNI POZIV
RODITELJIMA/STARATELJIMA DJECE OBAVEZNIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ZA PRIJAVU I UPIS DJECE U VRTIĆE JU “DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO I OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO U KOJIMA SE REALIZIRA OBAVEZNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

Vrsta
Javni oglasi