Javni poziv - Tim za vođenje i praćenje eksperimentalne nastave - primjena ishoda učenja u nastavi iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Kantona Sarajevo

Broj: 11/03-38-14618-1/19
Sarajevo,02.04.2019. godine
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 7/08, 16/08, 14/10, 30/11), te u skladu sa članom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 26/08 i 21/09), članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 23/17 i 33/17) i člana 36. Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/17), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje
Javni poziv – Tim za vođenje i praćenje eksperimentalne nastave - primjena ishoda učenja u nastavi iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Kantona Sarajevo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje javni poziv članstvo u Timu za vođenje i praćenje eksperimentalne nastave - primjena ishoda učenja u nastavi Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost u školama Kantona Sarajevo.
Tim čini četiri (4) člana:
- dva (2) predstavnika/ce razredne nastave i
- dva (2) predstavnika/ce predmetnih nastavnika/ca Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.
Zadaci Tima – Ministarstvo planira u narednoj, 2019/20. školskoj godini u 6 osnovnih škola Kantona Sarajevo eksperimentalno u III i VI razredu uvesti nastavu usmjerenu na ishod učenja u okviru predmete Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.
Tim će pratiti i usmjeravati eksperimentalni program i o njemu redovno izvještvati Ministarstvo, Ekspertnu radnu grupu za izradu nastavnih programa predškolskog, osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja zasnovanih na ishodima učenja u Kantonu Sarajevu (kurikulum Kantona Sarajevo), Prosvjetno-pedagoškom zavodu KS, školama koje učestvuju u eksperimentlanom programu, Vijeću roditelja i javnosti općenito.
Potrebni uslovi za prijavu:
1. Završena šesnaestodnevna obuka, trenerski i mentorski staž u primjeni ishoda učenja u nastavi maternjeg jezika što potvrđuje certifikat dodijeljen na kraju projekta “Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana” u organizaciji Save the Children i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
2. Minimalno 5 godina radnog iskustva u nastavi i zvanje mentora.
3. Spremnost da honorarno rade dodatni posao do kraja tekuće školske godine te narednu školsku godinu da budu povučeni iz nastave i imaju isključivo obaveze vezane za vođenje i praćenje primjena ishoda učenja u eksperimentalnim školama.
4. Spremnost na dodatnu edukaciju i aktivno učešće u formirnaju i održavanju profesionalne zajednice nastavnica/nastavnika koja će zajedno raditi na uvođenju nastave usmjerene na ishode učenja.
5. Spremni na saradnju s Ekspertnom radnom grupom za izradu dokumenata kurikuluma i grupom za izradu predmetnog kurikuluma za Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.
Prijava treba sadržavati:
a) kratku biografiju
b) ovjerenu kopiju diplome
c) potvrdu iz škole o stečenom zvanju
d) kopiju certifikata o zvanju trenera i mentora na obuci za primjenu ishoda učenja u nastavi za predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
e) Tekst (do 300 riječi) o potrebi uvođenja ishoda učenja u nastavu i prijedlog aktivnosti koje će to olakšati
f) Potpisanu izjavu o spremnosti da naredne školske godine budu povučeni iz nastave i saglasnost direktorice/direktora škole
Prijave na javni poziv slati u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS, Reisa Džemaludina Čauševića, broj 1, Sarajevo; s naznakom: Prijava za člana u Timu za vođenje i praćenje eksperimentalne nastave – primjena ishoda učenja u nastavi za Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost.
Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Minstarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
M I N I S T R I C A
Mr. Zineta Bogunić

Vrsta
Javni oglasi