Javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred, drugi razred i treći razred srednjih stručnih škola, javnih ustanova, u školskoj 2023/2024. godini na području Kantona Sarajevo

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), čl. 4 i 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 15/23) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda, drugog razreda i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2023/2024. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo, ministrica za odgoj i obrazovanje raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED, DRUGI RAZRED I TREĆI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA, JAVNIH USTANOVA, U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Slika