Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017.godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo