JAVNI POZIV za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora u Javnoj ustanovi ,,Djeca Sarajeva“ Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo