JAVNI POZIV za izbor i imenovanje na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora, predstavnika roditelja, i člana Nadzornog odbora, predstavnika stručnih radnika, u JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo