Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova ŠO u osnovnim i srednjim školama KS

Na osnovu čl. 134., 135. i 136. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 23/10), čl. 89. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04, 21/06 i 26/08), Pravilnika o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH” br. 12/2003), Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo