JAVNI POZIV za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“ Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo raspisuje
JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“ Sarajevo
U Upravni odbor Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“ Sarajevo (u daljem tekstu: Ustanova), biraju se:
1. Predstavnik Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo)................ 1 član –
predsjednik
2. Predstavnik roditelja/ staratelja.............................................2 člana
3. Predstavnik radnika Ustanove...............................................2 člana
U Nadzorni odbor Ustanove, biraju se:
1. Predstavnik Ministarstva...................................................... 1 član - predsjednik
2. Predstavnik općine u kojoj je sjedište Ustanove...................1 član
3. Predstavnik stručnih radnika.................................................1 član

Vrsta
Javni oglasi