Javni poziv - za prijavu osnovnih škola Kantona Sarajevo u kojima će se eksperimentalno izvoditi nastava s primjenom ishoda učenja u predmetu Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost u III i VI razredu

Broj: 11/03-38-14618/19
Sarajevo,02.04.2019. godine
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 7/08, 16/08, 14/10, 30/11), te u skladu sa članom 28. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, br. 23/17 i 33/17), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisuje
Javni poziv – za prijavu osnovnih škola Kantona Sarajevo u kojima će se eksperimentalno izvoditi nastava s primjenom ishoda učenja u predmetu Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost u III i VI razredu
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje javni poziv za osnovne škole u kojima će se u školskoj 2019/20. godini, u svim odjeljenjima III i VI razreda primjenjivati nastava usmjerena na ishode učenja iz predmeta Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Prijava treba sadržavati slijedeće:
1) Potpisanu prijavu;
2) Saglasnost Vijeća roditelja škole;
3) Potpisanu saglasnost većine nastavnica/nastavnika koji će od školske 2019/20. godine u III i VI razredu predavati Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Ministarstvo se obavezuje da će izabranim školama osigurati:
- 20% uvećanje plaće za sve nastavnice i nastavnike koji će raditi na primjeni ishoda učenja u nastavi Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost,
- lični i profesionalni razvoj svake nastavnice / svakog nastavnika koji će biti značajan resurs u predstojećoj kantonalnoj, kao i općenito, obrazovnoj refromi na nivou države Bosne i Hercegovine,
- iznos od 2.000,00 KM, u prosjeku, po školi za kupovinu nastavnog materijala za rad u učionici,
- konstantnu podršku i pomoć u toku cijele školske eksperimentalne godine.
Ministarstvo od izabranih škola traži:
- Spremnost da nastavnice / nastavnici već na kraju ove školske godine učestvuju u dodatnim edukacijama i pripremama za eksperimentalni program,
- učestvovanje u profesionalnoj zajednici, redovni sastanci svih nastavnica/nastavnika koji izvode nastavu po eksperimentalnom programu,
- otvorenost učionice za praćenje eksperimentalnog rada,
- želju da pripreme i materijal besplatno nude jedni drugima kao i svima koji će tek 2020/21. godine raditi na nastavi koja je usmjerena ka ishodima učenja.
Prijave na javni poziv slati u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade KS, Reisa Džemaludina Čauševića, broj 1, Sarajevo; s naznakom: „Prijava škole za učešće u eksperimentalnom programu“.
Javni poziv ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
M I N I S T R I C A
Mr. Zineta Bogunić

Vrsta
Javni oglasi