Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje u 2015. godini

Na osnov Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11 i 37/13) ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Vrsta
Javni oglasi