JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života

Na osnovu člana 3., a u vezi sa čl. 4. i 5. tačka b) alineja 2) i člana 6. stav (3) Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/11, 3/12 - Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17, 43/20 i 20/21), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Vrsta
Javni oglasi