Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine za 2019. godinu

Na osnovu člana 6. stav (3) Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 37/13, 16/14 i 6/17) ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje
J A V N I P O Z I V
za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine, do 26. godine života, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade
Kantona Sarajevo
Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinasiranje programa/projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za 2019. godinu.

Vrsta
Javni oglasi