Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku djece sa posebnim potrebama, do 15 godina

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku djece sa posebnim potrebama, do 15 godina

Vrsta
Javni oglasi