JAVNI POZIV za redovan prijem djece u CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM u školskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 13. Pravilnika o prijemu djece u vrtiće JU “Djeca Sarajeva“ Sarajevo, Plana upisa djece u školskoj 2021/2022 godini broj:01-01-14/21, Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog poziva broj:01-01-16/21 od 28.5.2021.godine, Javna ustanova“Djeca Sarajeva“ Sarajevo raspisuje:
JAVNI POZIV ZA REDOVAN PRIJEM DJECE U CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

Vrsta
Javni oglasi