Javni poziv za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantoan Srajevo raspisuje
Javni poziv
za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu
dobitnicima priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju kandidati dobitnici priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ koji u:
- studijskoj 2020./2021. godini, nakon provedene konkursne procedure, prvi put upisuju odnosno stiču pravo upisa prve godine III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu;
- studijskoj 2020./2021. godini prvi put upisuju drugu/treću godinu III ciklusa studija na fakultetu/akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Vrsta
Javni oglasi