Javni pozivi za prijavu i upis djece u vrtiće JU "Djeca Sarajeva"

Javna ustanova “Djeca Sarajeva“ Sarajevo raspisuje javne pozive za prijavu i upis djece u vrtiće JU "Djeca Sarajeva":
- JAVNI POZIV ZA REDOVAN PRIJEM DJECE U CJELOVITI RAZVOJNI PROGRAM U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI
- JAVNI POZIV RODITELJIMA/STARATELJIMA DJECE OBAVEZNIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO ZA PRIJAVU I UPIS DJECE U VRTIĆE JU“DJECA SARAJEVA“SARAJEVO I OSNOVNE ŠKOLE KANTONA SARAJEVO U KOJIMA SE REALIZIRA OBAVEZNI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

Vrsta
Javni oglasi