Skip to main content
Please wait...

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PREDMETNIH KURIKULUMA ZA ZANIMANJA FRIZER/VLASULJAR, LABORATORIJSKO-SANITARNI TEHNIČAR, ORTODONTSKI TEHNIČAR PREHRAMBENI TEHNIČAR