Skip to main content
Please wait...

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PREDMETNIH KURIKULUMA ZA ZANIMANJA TRGOVAC/PRODAVAČ TURISTIČKI I HOTELIJERSKI TEHNIČAR EKONOMSKI TEHNIČAR