Skip to main content
Please wait...

Javni pozivi za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu, sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje

(24, May 2024)

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, dana 24.05.2024. godine raspisuje sljedeće javne pozive:

  1. Javni poziv za  podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu, sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje
  2. Javni poziv za  podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava u svrhu  finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za  djecu i mlade do 19. godine života u 2024. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu
  3. Javni poziv za podnošenje prijava neprofitnih organizacija i pojedinaca za dodjelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za djecu predškolskog uzrasta, učenike osnovnih, srednjih škola i mladih s teškoćama u razvoju, sa područja Kantona Sarajevo
Vrsta
Javni oglasi