Konačna lista o dodijeli sredstava za projekte koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodijelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade

Konačna lista o dodijeli sredstava za projekte koji ispunjavaju uslove po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodijelu sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata za djecu i mlade do 19. godina života u 2023.godini iz Budžeta KS za 2023.godinu