Konačna lista po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša i podizanja ekološke svijesti djece i mladih do 19. godina

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), a u vezi sa Javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša i podizanja ekološke svijesti djece i mladih do 19. godine u školskoj 2021/2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-03/02-34-42579-1/21 od 24. 11. 2021. godine, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo donosi
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA
po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoliša i podizanja ekološke svijesti djece i mladih do 19. godine u školskoj 2021/2022. godini iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa pozicije Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Vrsta
Rezultati javnog oglasa