Konačna rang lista dobitnika sredstava po javnom pozivu za udruženja i neprofitne organizacije za 2015. godinu.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donio Odluku o utvrđivanju konačne rang liste dobitnika sredstava po javnom pozivu za udruženja i neprofitne organizacije za 2015. godinu.

Vrsta
Rezultati javnog oglasa