Konkurs za prijem zaposlenika - Osma osnovna škola "Amer Ćenanović"