Konkurs za sufinansiranje izrade i odbrane doktorskih disertacija u 2012. godini

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), i Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje izrade i odbrane doktorskih disertacija u 2012. godini, broj: 11-14-25842/12-O, Savjet za nauku Kantona Sarajevo, raspisuje

Vrsta
Rezultati javnog oglasa