Ispravka i dopuna teksta javnog konkursa za prijem radnika u JU Srednjoškolski centar Hadžići