J A V N I K O N K U R S za upis polaznika za obrazovanje odraslih- Program osnovnog obrazovanja odraslih, od I do V razreda u školskoj 2023/2024. godini