Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Umihana Čuvidina“